День
Пара
МТ4Ц-31Б
РК9Ц-31Б
П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
08:30-09:15
чсКТСПД ФН4
09:20-10:05
зн ------
10:15-11:00
(сем)Инженерная графика
(сем)Инженерная графика
11:05-11:50
423
425
12:00-12:45
(лаб)Инженерная графика
(лаб)Инженерная графика
12:50-13:35
423
425
13:50-14:35
14:40-15:25
15:40-16:25
КСР ИНО
16:30-17:15
17:25-18:10
18:15-19:00
19:10-19:55
20:00-20:45
В
т
о
р
н
и
к
08:30-09:15
09:20-10:05
10:15-11:00
11:05-11:50
12:00-12:45
(сем)Информатика
12:50-13:35
(Строганов)529л
13:50-14:35
чс(лек)Информатика(Строганов)623л
чс(сем)Интегралы и ДУ(Лапшенкова)525л
14:40-15:25
зн(лек)Интегралы и ДУ(Чирков)623л
15:40-16:25
ИНО
16:30-17:15
17:25-18:10
чсКТСПД ФН1(Столярова)
18:15-19:00
зн ------
19:10-19:55
20:00-20:45
С
р
е
д
а
08:30-09:15
09:20-10:05
10:15-11:00
(сем)Русский язык
11:05-11:50
(Камалова)523а
12:00-12:45
(сем)Инт. и ДУ
чсКСР химия(Волков)425
12:50-13:35
(Чирков)521
зн ------
13:50-14:35
чс(лек)Химия(Волков)521
14:40-15:25
зн(лек)Физика(Дементьева)521
15:40-16:25
чс(сем)КТСПД ФН5(Орешкина)423
(лаб)Химия
16:30-17:15
зн(сем)Физика(Дементьева)521
17:25-18:10
чсКСР ФН4521
18:15-19:00
зн(сем)КТСПД ФН5(Орешкина)423
19:10-19:55
20:00-20:45
Ч
е
т
в
е
р
г
08:30-09:15
(сем)Русский язык
09:20-10:05
(Камалова)711л
10:15-11:00
(сем)Интегралы и ДУ
11:05-11:50
(Лапшенкова)631л
12:00-12:45
УТП
(сем)Физика
12:50-13:35
713л
13:50-14:35
УТП
14:40-15:25
15:40-16:25
(сем)Физика
16:30-17:15
(Дементьева)523а
17:25-18:10
(лаб)Информатика
18:15-19:00
(Строганов)425
19:10-19:55
20:00-20:45
П
я
т
н
и
ц
а
08:30-09:15
09:20-10:05
10:15-11:00
чсКТСПДФН1
11:05-11:50
знКСР химия(Волков)523а
12:00-12:45
чс(лаб)Физика
УТП
12:50-13:35
знКТСПДФН4
13:50-14:35
чс(лаб)Физика
УТП
14:40-15:25
зн(сем)Интегралы и ДУ(Чирков)521
15:40-16:25
(лаб)Химия
чс(лаб)Физика
16:30-17:15
зн(сем)Физика425
17:25-18:10
чс ------
чс(лаб)Физика
18:15-19:00
знКСР ФН4
зн ------
19:10-19:55
20:00-20:45
С
у
б
б
о
т
а
08:30-09:15
09:20-10:05
10:15-11:00
чс(лек)Вв. в инф. технологии(Спасенов)175б
11:05-11:50
зн(лаб)Вв. в инф. технологии(Спасенов)175б
12:00-12:45
(лаб)Вв.в инф. технологии
12:50-13:35
(Спасенов)175б
13:50-14:35
14:40-15:25
15:40-16:25
16:30-17:15
17:25-18:10
18:15-19:00
19:10-19:55
20:00-20:45